2007

Inwestel uzyskuje certyfikat AQAP - 10-11.07.2007
 

Certyfikat AQAPIWESTEL” S.A. otrzymała po audycie przeprowadzonym w dniach 10-11 lipca 2007r. certyfikat AQAP 2110:2006.
Certyfikat ten poświadcza spełnienie wymagań dotyczących Systemu Zarządzania Jakością dostawców produkujących na potrzeby sił zbrojnych Państw NATO. 

Oznacza to, że INWESTEL może świadczyć swoje usługi tj. projektowanie, instalowanie i serwis urządzeń telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych zarówno Klientom Wojskowym jak i Cywilnym.

Posiadanie certyfikatu AQAP w istotny sposób rozszerza dostępny dla nas rynek usług.

 

Gazela Biznesu 2007- 21.04. 2007

Gazela Biznesu - zdjęcie z wręczenia21 kwietnia 2008 r. w Teatrze Polskim w Warszawie odbyło się uroczyste spotkanie, na którym zostały wręczone Gazele Biznesu 2007. Tytuł ten przyznaje redakcja „Pulsu Biznesu” dla średnich i małych firm, które rozwijają się dynamicznie.
INWESTEL spełnił wszystkie kryteria i otrzymał tytuł oraz członkowstwo elitarnego klubu Gazel Biznesu – grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

 

Spotkanie z samorządowcami w Hotelu Gromada – 3-4.04.2007,  Warszawa

W dniach 3-4 kwietnia 2007r. odbyło się w Warszawie w "Hotelu Gromada", X Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy i otwierało trzecią kadencję władz statutowych Związku. W spotkaniu wzięło udział kilkuset przedstawicieli członków ZPP, którzy dokonali wyboru władz statutowych oraz przyjęli program działania Związku na rok 2007.

Certyfikaty i nagrody

Główni klienci

  • Alcatel-Lucent Grupa NOKIA
  • THALES Polska
  • Ericsson Polska
  • HUAWEI
  • TP TelTech
  • Wavenet
  • DIGICOS-ERPOL